certyfikacja EAC Unii Celnej

Nowa forma Świadectwa Unii Celnej


Decyzja Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie zatwierdzenia formy świadectwa Unii Celnej o testach łańcuchów do podnoszenia, lin tekstylnych i taśm oraz zasad ich realizacji.

Potrzeba rejestracji świadectwa wynika z przepisów technicznych Unii Celnej, o bezpieczeństwie maszyn i urządzeń. W dziale Maszyny do podnoszenia, w punkcie 13. o dodatkowych wymogach bezpieczeństwa ustalono, że łańcuchy do podnoszenia, liny i taśmy muszą posiadać świadectwo, o przeprowadzonych testach.

Certyfikat EAC powinien być wystawiony na kartce papieru formatu A4 (210 x 297 mm) oraz zawierać następujące informacje:

  1. Informacje o produkcji (pełna nazwa, klasa, w tym wartość nominalna, dane o konstrukcji i materiale)

  2. Informacje o producencie (nazwa i adres)

  3. Stosowane metody testów i badań

  4. Ustalony maksymalny udźwig

  5. Przesłanki do wydania świadectwa

  6. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy, a także pieczątka z podpisem

Pozycje świadectwa zostały ustanowione zgodnie z wymogami przepisów technicznych Unii Celnej, o bezpieczeństwie maszyn i urządzeń. Określone zostały wymogi, dotyczące wypełnienia certyfikatu. Mianowicie certyfikat jest wypełniony w języku rosyjskim przez wnioskodawcę, w roli którego może wystąpić producent lub sprzedawca (przy wydaniu partii sprzętu).

Dopuszcza się użycie alfabetu łacińskiego przy informacjach o produkcji (np. wartość nominalna) lub producencie (np. adres). W razie potrzeby, odwrotną stronę certyfikatu wypełnia się analogicznie do pierwszej strony, ale w języku państwa członkowskiego Unii Celnej. Wszystkie pola certyfikatu muszą być wypełnione.