certyfikacja EAC Unii Celnej

Nowy regulamin techniczny TR CU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”


Nowy regulamin techniczny TR CU „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej” Z dniem 1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy nowego regulaminu technicznego „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”.

Z dniem 1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy nowego regulaminu technicznego „W sprawie bezpieczeństwa pakowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej”. Odtąd zmienia się oznakowanie butelek zawierających wodę pitną dla niemowląt, na których pojawi się teraz napis „żywność dla dzieci” lub inne odpowiednie oznakowanie w zależności od przeznaczenia. Producent lub sprzedawca teraz jest zobowiązany do podania informacji na temat wieku dzieci, dla których woda pitna jest przeznaczona (poniżej lub powyżej trzeciego roku życia) oraz do poinformowania o całkowitej mineralizacji, jej podstawowym składzie, wskazaniu pierwiastków chemicznych, warunkach przechowywania i trwałości po otwarciu pojemnika.

Reglament techniczny Euroazjatyckiej Unii Celnej uzupełnia odrębne obowiązkowe wymagania dotyczące wody pitnej pakowanej i mineralnej wody do picia ustanowione innym regulaminem technicznym „O bezpieczeństwie żywności” obowiązującym od lipca 2013 r. Nowy dokument obejmuje naturalną wodę mineralną, w tym stołową, medyczno-stołową i medyczną, a także mieszaną, oczyszczoną i naturalną wodę pitną, wodę pitną do żywności dla dzieci i sztucznie zmineralizowaną wodę pitną.

Przepisy techniczne określają specjalne wymagania dotyczące produkcji, przechowywania, transportu, sprzedaży i recyclingu pakowanej wody pitnej. W szczególności przedsiębiorcy będą musieli ściśle przestrzegać norm dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, mikrobiologicznego i radiacyjnego. Ustalono, że wcześniej wydane dokumenty dotyczące oceny zgodności są ważne do daty ich wygaśnięcia, ale nie później niż do 1 lipca 2020 r. Jednocześnie produkcja wyrobów zgodnie z ze wcześniej obowiązującymi wymogami może być kontynuowana do 1 lipca 2020 r.