certyfikacja w Rosji EAC

Wdrażanie nowego systemu informacyjnego Euroazjatyckiej Unii Celnej.


Serwis prasowy Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej informuje o inicjatywie wdrożenia pilotażowego systemu formowania informacji o produkcji, niespełniających wymagań Regulaminów Technicznych Unii Celnej. System jest tworzony w zakresie działającego już systemu informacyjnego w Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Niniejszy projekt w znacznym stopniu zaostrza regulacje prawne, związane z wwozem towarów, powszechnie uznawanych za „niebezpieczne”. Ma on zostać przetestowany w zakresie Regulaminów Technicznych, dotyczących bezpieczeństwa urządzeń niskonapięciowych, produktów spożywczych, zwłaszcza mięsa i jajek, pojazdów samochodowych, zabawek, oraz innych dóbr, adresowanych młodszej grupie konsumentów.

W przypadku wwozu towaru na teren krajów Unii Celnej, niespełniającego niniejszych norm, członkowie Unii upoważnieni będą do podjęcia odpowiednich środków kontrolnych (eliminacja negatywnych skutków zidentyfikowanych naruszeń; przypadków sprzedaży towarów, podlegających obowiązkowej ocenie zgodności według Regulaminów Technicznych Unii), aż do momentu wycofania produktu z obiegu. Bezpośrednim powodem stworzenia niniejszej inicjatywy jest potrzeba wzrostu poziomu odpowiedzialności oraz zakresu kompetencji organów, odpowiedzialnych za ocenę zgodności.