Masz pytanie dotyczące certyfikacji EAC?
Chcesz wyrobić Deklarację Unii Celnej czy certyfikat GOST

Skieruj swoje zapytanie na adres: info@gost24.com

Infolinia: 51 429-05-52

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do uzyskania Certyfikatu Unii Celnej potrzebna jest firma z Unii Celnej (reprezentant), która będzie odpowiadała za Państwa produkty na terenie Unii Celnej. Przede wszystkim wymagane dokumenty to: szczegółowy opis techniczny produktu, zdjęcia oraz instrukcja obsługi – bardzo ważne w przypadku urządzeń elektronicznych, wykaz certyfikatów, które zostały już nadane danemu produktowi, bądź też serii produktów, kopie umów regulujących kierunek eksportu – określające m.in. odbiorcę produktów wprowadzanych na rynek. Po otrzymaniu dokumentów możemy rozpocząć procedurę uzyskania Certyfikatu, przesyłamy Państwu makietę Certyfikatu do sprawdzenia. Po zaakceptowaniu przez Państwa przedruku Certyfikatu, wysyłamy makietę do druku. Certyfikat rejestrowany w jedynym rejestrze Certyfikatów Unii Celnej.

Oznakowanie EAC jest znakiem stworzonym po to aby zapewnić bezpieczeństwo jak i wysoką jakość towaru. Obecność tego znaku na opakowaniu oznacza, iż dany produkt odbył wszystkie procedury oceny zgodności i spełnia wymagania wszystkich regulaminów technicznych Euroazjatyckiej Unii Celnej. Znak EAC musi składać się z białego tła i czarnych liter, lub czarnego tła i białych liter.

Organem państwowym w zakresie standaryzacji i certyfikacji jest GOSSTANDART Rosji - Państwowy Komitet Federacji Rosyjskiej ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji

Certyfikat GOST-R to dokument, potwierdzający zgodność przedmiotu eksportu, z wymogami określonymi przez standardy Rosji. Certyfikat GOST-R jest po prostu odpowiednikiem innych systemów certyfikacji takich jak: CE, ISO i TUV-DIM, UkrSepro.

Organem państwowym w zakresie standaryzacji i certyfikacji jest GOSSTANDART Rosji - Państwowy Komitet Federacji Rosyjskiej ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji

Certyfikat jest potrzebny przy eksporcie do Rosji. Rosja ma własny system jakości. Na dany moment certyfikat GOST-R jest potrzebny dla:

 • Urzędu celnego
 • Przy sprzedaży w Rosji

Urząd celny wymaga certyfikatu razem ze wszystkimi dokumentami, potrzebnymi do odprawy celnej.

Wystarczy wysłać zapytanie, albo skontaktować się z naszymi ekspertami, aby w ciągu 24 godzin, otrzymać informacje o procedurach, terminach i kosztach certyfikacji Państwa wyrobów.

Dla niektórych produktów jest wymagana kontrola zakładu produkcyjnego. Ekspert pobiera próbki produkcji, które będą poddane badaniom w akredytowanych laboratoriach badawczych. Procedura uzyskania certyfikatu zajmuje zazwyczaj 10-15 dni.

Z oryginału certyfikatu zgodności są robione kopie, później razem z pieczątką firmy i napisem "Zgodne Z Oryginałem" te kopie są przedstawiane między firmami i dystrybutorami na rynku rosyjskim.

W Urzędzie Celnym musi być przedstawiony oryginał-kopia certyfikatu, który dostają Państwo razem z certyfikatem.

Certyfikat GOST-R albo jego "wierna kopia" są wymagane przez rosyjski Urząd Celny oraz sklepy i hurtownie.

Organy prowadzące certyfikacje, mające akredytacje GOSSTANDARTU Rosji, maja prawo wydawać certyfikat na 3 lata. Przy takich certyfikatach producent ma możliwość dostarczania swojej produkcji, w ciągu 3 lat.

Certyfikacja w Rosji jest ważna tylko dla produktów, które są wpisane w certyfikat. Cała pozostała produkcja wyprodukowana w danym zakładzie, nie podlega temu certyfikatowi. Przy uzyskaniu certyfikatu badany jest poziom produkcji, jakość produkcji i warunki higieniczne.

Ważność certyfikatu może wynosić 3 lata, ale przy tym organ który wydaje certyfikat, jest zobowiązany do dodatkowej kontroli zakładu produkcyjnego, w przeciągu 3 lat.

Certyfikat Sanitarno-Higieniczny jest wystawiany na podstawie badań, w specjalistycznych laboratoriach badawczych, akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia w Rosji. Produkcja, która potrzebuje certyfikatu, jest określona w normach i standardach Rosji, między innymi są to: produkcja spożywcza, odzież, kosmetyki itd.

Ten certyfikat jest wystawiany na podstawie wyników badań przeciwpożarowych. Wszystkie produkty, dla których potrzebne jest uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego są wymienione w normach GOST, między innymi są to drzwi przeciwpożarowe, wełna mineralna, urządzenia przeciwpożarowe, kable itd.

Dla niektórych produktów i urządzeń, razem z certyfikatem GOST-R jest wymagany certyfikat bezpieczeństwa pożarowego.

Certyfikat zgodności to dokument, wystawiony zgodnie z przepisami systemu certyfikacji, potwierdzający, że identyfikowana produkcja odpowiada ustawionym normom i przepisom.

Około 70% towarów sprzedawanych na terenie Rosji, powinno posiadać obowiązkowy certyfikat zgodności.

W przypadku wystąpienia obowiązku uzyskania certyfikacji na dany produkt, bez przedstawienia rosyjskim służbom celnym certyfikatu zgodności, towar nie zostanie wpuszczony na terytorium Rosji.

Obowiązkowy certyfikat jest wydawany na produkty i usługi, które są określone w Rozporządzeniu GOSSTANDART Rosji od 30.07.2002 r. 64, o produktach i usługach podlegających obowiązkowej certyfikacji zgodności.

Jeśli nie jest wymagana certyfikacja obowiązkowa, istnieje tzw. certyfikacja dobrowolna.

Bez obowiązkowego certyfikatu zgodności można towar wwieść do Rosji, ale w większości przypadków nie można go jednak sprzedać. W praktyce oznacza to, że w celu sprzedaży towarów na rynku rosyjskim, należy przedstawić potencjalnemu kontrahentowi certyfikat zgodności (nawet, jeśli nie jest wymagany na granicy).

Norma GOST-R 51074-97 ustala formę i treść etykietek:

 • nazwa produktu
 • nazwa producenta
 • adres producenta
 • adres eksportera, importera
 • nazwa państwa producenta
 • masa netto
 • znak towarowy producenta
 • skład produktu
 • sposób przygotowania
 • jakość
 • data produkcji albo opakowania
 • termin ważności
 • informacje o certyfikatach
 • warunki przechowywania (jeśli są niestandardowe)

Certyfikacja produkcji jest bardziej skomplikowana i droższa niż uzyskanie certyfikatu dla partii towaru (ilości określonej zgodnie z umową).

Certyfikacja partii towaru jest wykonywana w okresie 4-8 dni i najczęściej jest przeprowadzana przy realizacji umowy, pomiędzy firmą rosyjską i zagraniczną. W umowie zawiera się informację, jaka ilość towaru firma zamierza eksportować.

Certyfikacja produkcji seryjnej daje możliwość sprzedaży nielimitowanej ilości towaru do Rosji.

Najważniejsze certyfikaty:

 • Certyfikat Zgodności GOST-R
 • Świadectwo Sanitarno-Higieniczne
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego
 • Świadectwo Techniczne Państwowego Komitetu Budowlanego Rosji GOSSTROJ
 • Zezwolenie GOSGORTECHNADZOR Rosji

Rosyjskie certyfikaty są czasami uznawane w Białorusi, Kazachstanie, Gruzji. Wszystkie Państwa WNP (Wspólnota Niepodległych Państw) stosują się do norm GOSSTANDART. Niestety Ukraina nie uznaje certyfikatów rosyjskich i ma własny system certyfikacji noszący nazwę UkrSEPRO

Meble łazienkowe są objęte obowiązkowym certyfikatem zgodności. Dla uzyskania tego certyfikatu jest wymagane świadectwo sanitarno-higieniczne.

Dla bielizny damskiej jest wymagany obowiązkowy certyfikat GOST-R i świadectwo sanitarno-higieniczne.

Płyty CD nie podlegają certyfikacji obowiązkowej, ale musza mieć badanie sanitarno-higieniczne. Dla ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi ekspertami.

Gwoździe nie podlegają certyfikacji obowiązkowej, możecie sprzedawać je na terytorium Rosji, bez certyfikatów GOST-R.

Meble biurowe znajdują się na liście produktów, objętych certyfikacją obowiązkową. Wymagany jest certyfikat zgodności i badania sanitarno-epidemiologiczne.

Żeby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, musimy otrzymać pełny spis produkcji. Bez tych danych można powiedzieć, że na wszystkie ubrania dziecięce, jest potrzebny certyfikat zgodności i badania sanitarno-higieniczne. Ubrania dla dorosłych (nie wszystkie) muszą mieć przeprowadzone badania sanitarno-higieniczne. Po otrzymaniu pełnych danych o produktach, składzie chemicznym i materiałach będziemy w stanie dać konkretne dane, o kosztach i terminach wykonania certyfikatu dla danej produkcji.

Masz pytanie dotyczące certyfikacji EAC?
Chcesz wyrobić Deklarację Unii Celnej czy certyfikat GOST

Skieruj swoje zapytanie na adres: info@gost24.com

Infolinia: 51 429-05-52

FORMULARZ KONTAKTOWY